Privacy Policy

Wat gebeurt er juist met uw gegevens?
https://www.vandewalle-tuinaanleg.be respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om aan de diensten, waar u om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.

Persoonlijk gegevens
Deze website verzamelt alleen persoonlijke gegevens van u met uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer u een aanvraagformulier invult. Er worden op geen enkel moment persoonlijke gegevens van u of over u verzameld.
De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

  • voor- en achternaam
  • adres
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • IP-adres

Waarom Vandewalle-tuinaanleg gegevens nodig heeft

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Wij verzamelen informatie over het gebruik van deze website om ons te helpen onze service aan u te verbeteren, maar deze informatie bevat geen enkele persoonlijke gegevens.

Webgebruiksinformatie wordt verzameld in onze webserverlogboeken zoals gebruikelijk voor bijna alle websites. Deze informatie registreert de datum & tijd van items die van de site worden gevraagd. We gebruiken Google Analytics ook om ons te helpen het gebruik van de website te analyseren en de interacties van gebruikers met onze site te begrijpen.

Google Analytics maakt gebruik van tagtechnieken, waaronder JavaScript en cookies. We gebruiken ook cookies om ons te helpen bij het beter begrijpen van onderwerpen waar mensen naar op zoek waren toen ze via een zoekmachine naar de site gingen. Geen van onze cookies bevat of is gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie en is alleen bedoeld voor sitemonitoring en siteverbetering.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

vandewalle-tuinaanleg bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen met anderen

vandewalle-tuinaanleg verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door Mascott Zeilreizen een e-mail te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van vandewalle-tuinaanleg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vandewalle-tuinaanleg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die door een website aan uw browser worden verstrekt en die als tekstbestanden in de cookiedirectory van uw computer kunnen worden opgeslagen. Cookies zijn geen programma’s en kunnen geen informatie van uw computer verzamelen. Ze beschadigen uw computer niet en worden gedefinieerd als: “een stukje tekst dat door de webbrowser op de computer van een gebruiker wordt opgeslagen. Een cookie kan worden gebruikt voor authenticatie, het opslaan van sitevoorkeuren, winkelwageninhoud, de identificatie voor een server-gebaseerde sessie, of iets anders dat kan worden bereikt door het opslaan van tekstgegevens “. Bron: Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Elke website kan cookiegegevens naar uw browser verzenden, die deze mogelijk opslaan als de voorkeuren van uw browser dit toestaan. Om uw privacy te beschermen, retourneert uw browser alleen een cookie naar de website die u de cookie heeft gestuurd en stuurt deze niet naar een andere website. Een website kan geen toegang krijgen tot uw cookiemap of andere informatie op uw computer, maar in uw browser worden in elk verzoek relevante cookies opgenomen door u naar de website te vragen; een website kan alleen cookiedata verkrijgen die uw browser ernaar verzendt.

U hoeft geen cookies te accepteren en u kunt de instellingen in uw browser wijzigen om alle cookies te accepteren, alle cookies te weigeren, cookies van bepaalde websites te weigeren, om u op de hoogte te stellen als een site om een ​​cookie vraagt ​​plus andere opties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vandewalle.tuinaanleg@pandora.be wij zullen zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

Beveiligen

Vandewalle-tuinaanleg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vandewalle-tuinaanleg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vandewalle-tuinaanleg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons via vandewalle.tuinaanleg@pandora.b

Vandewalle-tuinaanleg is als volgt te bereiken: